پریناز بابایی1

سیاهه وارسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا برای بازگشایی کتابخانه‌ها

 سیاهه وارسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا برای بازگشایی کتابخانه‌ها[1] برگردان به فارسی: پریناز بابایی؛ زیر نظر کمیته روابط بین‌الملل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از اول ماه مِی، دولت‌ها …

Read More
دکتر بگلو

تحلیلی انتقادی و درون‌نگر درباره انجمن: چالشِ استعاره‌ها و تمثیل‌ها

  تحلیلی انتقادی و درون‌نگر درباره انجمن: چالشِ استعاره‌ها و تمثیل‌ها دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مجمع عمومی و انتخابات هفتمین …

Read More