19

گزارش عملکرد یکساله انجمن کتابداری ایران(شاخه قم) ، دوره چهارم. زمستان 1395

گزارش عملکرد یکساله انجمن کتابداری ایران(شاخه قم) ، دوره چهارم. زمستان 1395 انجمن کتابداری واطلاع رسانی قم شاخه ای از انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران بوده که به منظور …

Read More
06

علم اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی عصب پایه، رویکردی نو متناسب با پیشرفت بشر در پردازش اطلاعات

علم اطلاعات و سامانه های اطلاعاتی عصب پایه، رویکردی نو متناسب با پیشرفت بشر در پردازش اطلاعات  علم اطلاعات، موضوعات و زمینه‌های پژوهشی فراوانی را دربردارد. یکی از این زمینه‌های …

Read More
07

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر برای کتابداران دانشگاهی در کتابخانه‌های دانشگاه سینز مالزی

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر برای کتابداران دانشگاهی در کتابخانه‌های دانشگاه سینز مالزی نویسندگان: رسنانی احمد [۱] لیلی هاشم [۲]، نورآسیه هارون* [۳] ترجمه: حمیده جعفری پاورسی** چکیده این …

Read More
21

گزارش فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)1395

گزارش فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)1395 انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان) همچون سال‌های گذشته تلاش‌هایی را در راستای خدمت به حرفه و پویاسازی فضای علمی …

Read More