دکتر بگلو تراوش

استاندارد بازاریابی و روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی[1]: گزارشی کوتاه از تجربه یک تدوین

  استاندارد بازاریابی و روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی[1]: گزارشی کوتاه از تجربه یک تدوین دکتر رضا رجبعلی بگلو استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دبیر استاندارد بازاریابی و …

Read More