پریناز بابایی1

سیاهه وارسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا برای بازگشایی کتابخانه‌ها

 سیاهه وارسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا برای بازگشایی کتابخانه‌ها[1] برگردان به فارسی: پریناز بابایی؛ زیر نظر کمیته روابط بین‌الملل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از اول ماه مِی، دولت‌ها …

Read More
دکتر بگلو تراوش

استاندارد بازاریابی و روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی[1]: گزارشی کوتاه از تجربه یک تدوین

  استاندارد بازاریابی و روابط عمومی کتابخانه‌های عمومی[1]: گزارشی کوتاه از تجربه یک تدوین دکتر رضا رجبعلی بگلو استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دبیر استاندارد بازاریابی و …

Read More
قزل ایاغ

تجربه های تدریس در گفتگو با ثریا قزل ایاغ مدرس درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان نوجوانان در گروه آموزشی کتابداری دانشگاه تهران

تجربه های تدریس در گفتگو با ثریا قزل ایاغ مدرس درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان نوجوانان در گروه آموزشی کتابداری دانشگاه تهران پریسا پاسیار دانشجوی دکتری علم اطلاعات …

Read More
دکتر بگلو

تحلیلی انتقادی و درون‌نگر درباره انجمن: چالشِ استعاره‌ها و تمثیل‌ها

  تحلیلی انتقادی و درون‌نگر درباره انجمن: چالشِ استعاره‌ها و تمثیل‌ها دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) مجمع عمومی و انتخابات هفتمین …

Read More
نوظهور

زمینۀ نوظهور علم اطلاعات در جستجوی هویت و پارادایم مناسب: مصاحبه با پرفسور شالینی اورس

زمینۀ نوظهور علم اطلاعات در جستجوی هویت و پارادایم مناسب:  مصاحبه با پرفسور شالینی اورس[1] مترجم: پریناز بابایی[2] پروفسور شالینی اورس[3] یک عضو هیئت علمی[4]، متخصص اطلاعات[5]، مؤسسه‌ساز[6] مشهور و …

Read More