دکتر مریم اسدی

اشاعه اطلاعات پاشنه آشیل کتابخانه‌های دانشگاهی در شیوع همه‌گیری کووید 19

  چکیده نقش کتابخانه دانشگاهی در شرایط بحرانی و شیوع همه‌گیری‏ها در چارچوب خدمات پشتیبانی آموزشی و پژوهشی و اشاعه‏‌دهندگان اطلاعات در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بسیار حائز اهمیت …

Read More
تراوش دکتر حافظی

استاندارد مجموعه: تجربه‌ای جدید در تدوین استاندارد

  استاندارد مجموعه: تجربه‌ای جدید در تدوین استاندارد مهدی علیپور حافظی دبیر کارگروه تخصصی تدوین استاندارد مجموعه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی استانداردها، در هر حوزه‌ای نشان‌دهنده حداقل‌های …

Read More
تراوش مسعودی

الگوی ساختار استاندارد، با تاکید بر ملاحظات تدوین استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی

  الگوی ساختار استاندارد با تاکید بر ملاحظات تدوین استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی فرامرز مسعودی دانش‌آموخته کتابداری و سرممیز استاندارد ایزو 9001 F_masoudi@yahoo.com مهمترین پرسش یا مسئله در تدوین استانداردهای کتابخانه‌ها …

Read More