سخن سردبیر: شناسه در سه پرده

پرده اول: شناسه در زادگاه ایده

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم * فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم (حافظ)

هر چند به آن اتاق رفت و آمد زیادی نداشتم اما حس خوبی به آن پیدا کرده بودم. در آنجا دوستانی داشتم که اندیشه‌های زاینده‌ای داشتند و از مصاحبت و تعامل با آنها لذت می‌بردم. در همان اتاق بود که گفت‌وگوهایمان شکل گرفت. اتاق دانشجویان دکتری در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد. اتاقی که ملجاء و قرارگاه دوران دانشجوئیمان در مقطع دکتری بود...  ادامه مطلب

شماره یازدهم (پاسخ به تحولات کنونی و آینده: راهکارها و رویکردهای نوین برای پویاسازی حرفه و رشته)

گالری فیلم ها

گالری ویدئو

گالری تصاویر

سردبیران 01

نظر سنجی

مهم ترین توقع اعضای جامعه علمی و حرفه ای حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی از رییس جمهور آینده چیست؟