002

خلاقیت و ارزش‌آفرینی، عامل رونق و پویایی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پویایی و رونق رشته‌های علمی، صنعت‌ها، و حرفه‌های گوناگون بستگی به تأثیر آن‌ها در بهبود کیفیت زندگی مردم دارد. مردم به کالاها و خدماتی رو می‌آورند و برای آن هزینه …

Read More