سومین نشست

نشست تخصصی کسب و کارهای داده محور

 سومین نشست تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران عنوان: کسب‌وکارهای داده‌محور مهمانان نشست: دکتر مصطفی امینی، مشاور توسعه کسب و کار دیجیتال (مدل‌های کسب‌وکارهای داده‌محور) دکتر مظفر پاسدار شیرازی، معاون …

Read More
پنجمنی

پنجمین قطب نمای آموزش: تدوین فرضیه و سؤالات پژوهش در پایان‌نامه (ویژه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ایام کرونا)

  قطب‌نمای آموزش (5) عنوان: تدوین فرضیه و سؤالات پژوهش در پایان‌نامه (ویژه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ایام کرونا) مهمان نشست: دکتر محسن نوکاریزی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد …

Read More
چهارمین نشست

چهارمین برنامه زنده آموزشی: پیشینه تحقیق و ساختار آن در پایان‌نامه

  چهارمین برنامه زنده آموزشی: قطب‌نمای آموزشی عنوان: پیشینه تحقیق و ساختار آن در پایان‌نامه مدرس:آقای دکتر مهدی محمدی، دانشیار دانشگاه قم و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه …

Read More
دومین نشست

دومین ‌نشست تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران : آموزش مجازی و کتابخانه دیجیتالی

  دومین ‌نشست تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران عنوان: آموزش مجازی و کتابخانه دیجیتالی با حضور: دکتر یوسف مهدوی نسب، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت مدیره انجمن …

Read More
پریناز بابایی1

سیاهه وارسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا برای بازگشایی کتابخانه‌ها

 سیاهه وارسی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا برای بازگشایی کتابخانه‌ها[1] برگردان به فارسی: پریناز بابایی؛ زیر نظر کمیته روابط بین‌الملل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران از اول ماه مِی، دولت‌ها …

Read More