نظام نامه نشریه شناسه

نظام‌نامه نشريه شناسه

نشريه الكترونيكي انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

مقدمه

جامعه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی (از این پس در این سند: رشته) در ایران دارای مجله‌های متعدد است. مجله‌هایی با درجه‌های «علمی-پژوهشی»، «علمی-ترویجی» و «بدون درجه» منتشر می‌شوند که هدف آن‌ها انتشار یافته‌های علمی، مقاله‌ها و گزارش‌های پژوهشی رساله‌ها و پایان‌نامه‌هاست. مشکلات، دشواری‌ها، نیازمندی‌ها و خواسته‌های علمی-حرفه‌ای مرتبط با متخصصان و حرفه‌مندان، فعالیت بیشتر نشریه‌های الکترونیکی را ضروری می‌کند. این نوع نشریه‌ها که جایگاهی بین مجله‌های علمی و مجله‌های خبری دارند، می‌توانند زمینه را برای انتشار دیدگاه‌ها، عقاید، اندیشه‌ها و… متخصصان (دانشگاهیان و حرفه‌مندان) فراهم سازند. با این باور که نشریه‌های الکترونیکی می‌توانند مخاطبان و تأثیرگذاری خاص خود را داشته باشند، نشریه الکترونیکی شناسه ( از این پس در این سند: نشریه) توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (از این پس در این سند: انجمن) و با همکاری شاخه خراسان منتشر میشود. این نشریه به‌منظور رصد وضعیت جامعه علمی رشته و بررسی تحولات رشته پایه‌گذاری شده و بعد از این به عنوان نشریه رسمی انجمن منتشر میشود.

ماده 1: هدف

هدف این نشريه ترویج دیدگاه‌های صاحب‌نظران جامعه علمی و حرفه‌ای، معرفی فعالیت‌های تخصصی، و معرفی اهداف و فعالیت‌های انجمن و شاخه‌های استانی است. سایر اهداف نشریه عبارتند از:

1-1 پرداختن به موضوع‌های نو، مهم و اساسی جامعه علمی رشته؛

2-1 فراهم‌آوری بستری برای تضارب آراء و افکار متخصصان رشته؛

3-1 فراهم‌آوری زمینۀ انتشار دیدگاه‌های گوناگون و متفاوت از میان متخصصان و حرفه‌مندان؛

4-1 تلاش براي ترویج ايده‌هاي نو؛

5-1 تلاش برای تشویق افراد کمتجربه‌تر به انتشار مطالب و پشتیبانی از این نوشتهها.

ماده 2: جايگاه اداري

نشريه به لحاظ امور اجرایی زير نظر کمیته انتشارات انجمن اداره می‌شود.

ماده 3: صاحب امتياز

انجمن صاحب امتياز نشريه است.

ماده 4: زبان نشريه

این نشريه تنها به زبان فارسي منتشر مي‌شود و در صورت امکان چکیدهای از مطالب آن به زبان انگلیسی میآید.

ماده 5: فاصله انتشار

این نشريه به‌صورت «فصلنامه» منتشر می‌شود. بازنگری در فاصله انتشار نشریه برعهده شورای سیاست‌گذاری نشریه است.

ماده 6: شرايط پذيرش و نشر مطالب

1-6: مطالب نشریه پس از تأیید سردبیر و مدیر مسئول منتشر می‌شود.

2-6: مطالب نشریه تابع این دسته‌بندی است: سخن سردبیر، دریچه (مطلبی در رابطه با موضوعات روز از یکی از صاحبنظران)، تراوش (مطالب و مقاله‌ها در رابطه با محورهای موضوعی هر شماره)، گپ‌وگفت (مصاحبه با صاحبنظران و افراد در رابطه با محورهای موضوعی هر شماره)، گوناگون (مطالب و گزارش‌های متفرقه)، خارج از گود (مطالب متفاوت با رویکرد کلی هر شماره و فعالیت های انجمن)، تازه‌ها (اخبار فعالیت های انجمن و شاخه ها)، خاطرات (خاطرات اعضای جامعه علمی و حرفه‌ای) و نیشخند (مطالب طنز در رابطه با کتاب و موضوعات مرتبط با جامعه علمی و حرفه‌ای). شورای سیاست‌گذاری اختیار دارد این دسته‌بندی را تغییر دهد.

ماده 7: شكل ظاهري ومشخصات نشريه

1-7: انتخاب اولیه عنوان‌ها و تصویرهای هریک از مطالب برای انتشار بر عهده مدیر اجرایی است.

2-7: انتخاب نهایی ترتیب مطالب برعهده سردبیر است.

3-7: روزآمدسازی و اصلاح شکل ظاهری نشریه (وب‌سایت) برعهده مدیر اجرایی است و این کار با نظارت سردبیر انجام می‌شود.

ماده 8: شیوهنامه نگارش مطالب نشریه

شیوه‌نامۀ نگارش مطالب را سردبير تهيه و پس از تأیيد شورای سیاست‌گذاری و مدیر مسئول در بخش «درباره شناسه» در وب‌سایت نشریه منتشر می‌شود.

1-8: مطالب نشریه (مقاله‌های تألیفی و ترجمه‌ای، مصاحبه، خاطره، طنز و …) بر پایه «دسته‌بندی کلی» (بند 6-2) برای هر شماره تهیه می‌شود.

2-8: نشریه انعکاس‌دهنده دیدگاه‌ها و نظرات نویسنده/گان است. از این‌رو سعی در تعاطی افکار دارد و در مورد درستی و نادرستی مطالب ورود نمی‌کند.

ماده 9: اركان نشریه

اركان نشریه عبارتند از:

الف) مدير مسئول

ب) سردبير

پ) شورای سیاست‌گذاری

ت) مدير اجرایی (داخلي)

ث) مديرفنی سایت

ج) کارشناس فنی سایت

چ) گرافیست

ماده 10: مدیر مسئول

مدير مسئول نشريه، رئیس انجمن يا فردی است که وی تعيين مي‌کند. مدیر مسئول یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری نیز محسوب میشود

ماده 11: سردبير

سردبير نشريه توسط مدیر مسئول و به ‌مدت سه سال انتخاب مي‌شود. سردبیر، یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری نشریه نیز محسوب میشود.

ماده 12: شورای سیاست‌گذاری

1-12: اعضای شورای سیاست‌گذاری نشریه با پيشنهاد رئیس کمیته انتشارات انجمن و تأیید هیئت مدیره انجمن برای مدت سه سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره: اعضای شورای سیاست‌گذاری نشریه از میان متخصصان و حرفه‌مندان علاقمند (ترجیحاً دارای تألیف) که شایستگی‌های علمی و حرفه‌ای مناسب دارند، انتخاب می‌شوند.

2-12: تعداد اعضای شورای سیاست‌گذاری نشریه حداقل پنج نفر و حداکثر 12 نفر است.

3-12: مدیر مسئول و سردبیر از اعضای شورای سیاست‌گذاری محسوب میشوند.

ماده 13: مدير اجرایی (داخلي)

مدير اجرایی (داخلي) توسط سردبیر نشریه انتخاب مي‌شود.

ماده 14: وظايف و اختيارات

1-14: وظايف و اختيارات مدير مسئول

الف) نظارت بر روند انتشار نشریه؛

ب) انجام مقدمات قانونی و اجرایی انتشار نشریه؛

پ) انتخاب سردبیر با پیشنهاد رئیس کمیته انتشارات انجمن؛

ت) نظارت بر عملکرد دست اندرکاران نشریه؛

ث) تایید محتوا و تأیید نهایی مطالب نشریه.

14- 2: وظايف و اختيارات رئیس کمیته انتشارت انجمن

الف) پیشنهاد سردبیر به مدیر مسئول؛

ب) پیشنهاد اعضای شورای سیاست‌گذاری نشریه به مدیر مسئول؛

پ) گردآوری نظرها و پیشنهادها و طرح آن‌ها در جلسههای هیئت مدیره انجمن؛

14- 3: وظايف و اختيارات سردبير

الف) مسئوليت رعایت ملاحظات علمي و محتوایی نشریه برعهده سردبير است و از همین‌رو فرایند دريافت، پذيرش و ویرایش مطالب با مدیریت سردبیر انجام می‌شود. سردبیر برای اجرای این فرایند می‌تواند از افراد موردِ نظر خود، برای داوری و ویراستاری مطالب نشریه دعوت به همکاری کند.

ب) ارتباط و مکاتبه با نویسندگان و پدیدآورندگان مطالب، داوران و ویراستاران نشریه و اطلاع‌رسانی؛

پ) برنامه‌ریزی و انجام نظرسنجی‌ها در خصوص مطالب نشریه و کیفیت آن و دریافت و تحلیل بازخوردها و نظرهای اصلاحی با همکاری کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن و ارائه نتایج به شورای سیاست‌گذاری؛

ت) جمع‌بندي نظرهای شورای سیاست‌گذاری؛

ج) انتخاب عنوان‌ها و تأیید نهایی تصویرهای مربوط به هر یک از مطالب برای انتشار؛

چ) ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله نشریه به کمیته انتشارات انجمن.

14- 4: وظايف و اختيارات شورای سیاست‌گذاری

الف) بررسي و اظهار نظر درباره امورارجاعي مدير مسئول، سردبير و ساير پيشنهادهاي رسيده و تصميم‌گيري در خصوص آن‌ها؛

تبصره: برای تصمیم‌گیری نهایی، نظر مثبت حداقل نصف به‌علاوه يك كل اعضای شورای سیاست‌گذاری لازم است؛

ب) پیشنهاد موضوع و افراد صاحبنظر برای تهیه و نگارش مطالب نشریه؛

پ) ارائه راه‌كارهاي اجرايي برای ارتقاء کیفیت نشریه و دستيابي به اهداف مندرج در ماده 1؛

ت) تدوين و تصویب دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مورد نیاز نشریه؛

ث) ارائه بازخورد در رابطه با وضعیت کمی و کیفی مطالب شماره‌های منتشر شده به سردبیر.

14- 5: وظايف مديرداخلي

الف) برقراري ارتباط و پيگيري امور مربوط به نشر و ارسال مقاله‌ها براي نشر با هماهنگي سردبير.
ب) برنامه‌ريزي برای تبلیغ محتوای شماره‌های منتشر شده از طریق خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی؛

پ) نظارت بر امور داخلي نشریه و ارائه گزارش فصلی به سردبير؛

ت: ) نظارت منظم بر ساختار و محتواي صفحات نشريه به‌منظور جلوگيري از بروز خطا در نمايش اطلاعات ارائه شده و اطلاع به مدیر فنی.

ث) تأیید پیام‌ها و یادداشت‌های قرار داده شده در وب‌سایت؛

تبصره: پیام‌هایی که حاوی مطالب زننده و خارج از عرف و اخلاق، توهین به افراد حقیقی و حقوقی، توهین به مقدسات و شخصیت‌های علمی، سیاسی و مذهبی است حذف خواهد شد؛

ج) ساير وظايفي كه بنا به تشخيص سردبير به وي محول مي‌شود؛

چ) ارائه گزارش‌های عملکرد در بازه‌های زمانی مورد نیاز به سردبیر؛

ح) تهیه تصویرهای متناسب با محتوای متن.

14- 6: وظايف مديرفنی وب‌سایت

الف) نظارت و مديريت بر چگونگی سازماندهي و چيدمان اجزاي اصلي و فرعي موجود در صفحات مختلف نشريه؛

ب) اعمال تغييرات و انجام اصلاحات مورد نظردر ساختار و ظاهرصفحات نشريه متناسب با نيازها؛

پ) اضافه كردن قابليت هاي مورد نياز در قسمت‌هاي مختلف نشريه بنابر درخواست مديران نشريه؛

ت) نظارت برنحوه اطلاعات ومعماري (ساختار و نحوه قرارگيري اطلاعات و اجزاي مختلف مقاله) درصفحات نشريه؛

ث) اضافه و نصب كردن ماژول‌هاي مورد نياز؛

ج) تعریف و کنترل کاربران برای دسترسی به پنل‌های سایت نشریه و استفاده از آن توسط نویسندگان، داوران، ویراستاران و …؛

چ) تهیه نسخه‌های پشتیبان از محتوای مطالب منتشر شده در نشریه؛

14- 7: وظایف سایر افراد

وظایف کارشناس وب‌سایت و گرافیست با توجه به نیازهای نشریه تعریف می‌شود.

ماده 15: منابع مالي و هزینه‌های نشریه

همۀ امور نشريه که توسط اشخاص مندرج در ماده 9 (ارکان نشریه) و نیز نویسندگان و پدیدآورندگان، داوران، ویراستاران و … انجام می‌شود، افتخاری و رایگان است. سایر هزینه‌های جانبی از طریق تبلیغات نشریه و کمک‌های مالی و در چارچوب نظام مالی انجمن تامین می‌شود.

تبصره: حداقل 30 درصد از درآمد نشریه باید برای ارتقای نشریه صرف شود.

ماده 16: بازنگري وتفسير نظام‌نامه

بازنگري و تفسير نظام‌نامه نشریه توسط شورای سیاست‌گذاری نشریه انجام شده و به تصویب هیئت مدیره انجمن می‌رسد.

این نظام‌نامه در 16 ماده و 5 تبصره در جلسه شماره 13 تاریخ 1395/09/07 هیئت مدیره انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران دوره ششم به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *