فعالیت كميته امور تخصصي انجمن شاخه خراسان

فعالیت كميته امور تخصصي انجمن شاخه خراسان

فعاليت ها و وظايف كميته امور تخصصي انجمن كتابداري ايران- شاخه خراسان به طور كلي شامل ايجاد، نگهداري بروز رساني وب سايت انجمن كتابداري خراسان (http://ilisa-khorasan.ir)، همکاری با ساير کمیته هاي انجمن (انتشار نشريه الکترونیکی انجمن، اطلاع رساني در مورد دوره ها و كارگاههاي آموزشي، برگزاري همايش ها و … ) و انجام ساير امور تخصصي ارجاعي به كميته است. 

در دوره چهارم انجمن خراسان، كميته امور تخصصي به منظور بالا بردن سطح كيفي اطلاعات وب سايت انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران- شاخه خراسان، پيروي از يك ساختار يكپارچه و منظم جهت صفحات كميته هاي مختلف انجمن و ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه علم اطلاعات و دانش شناسي، اقدام به تهيه آئين نامه و همچنين تشكيل گروه وب سايت نمود. اين گروه با هدف معرفي انجمن و فعاليت هاي آن در سطح گسترده، ارائه اخبار انجمن، ارائه خدمات آگاهي رساني جاري به كاربران و ايجاد امكان تعامل و برقراري ارتباطات مجازي ميان مخاطبان انجمن تشكيل شده است و نظارت بر روزآمد نگاه‌داشتن اطلاعات وب‌سايت، شناسايي و اولويت بندي نيازهاي انجمن، كميته هاي آن و مخاطبان وب‌سايت (كاربران)، ارزيابي وب‌سايت انجمن، ارائه دستورالعمل هاي شكلي و محتوايي براي يكدست كردن اطلاعات وب سايت و همچنين دريافت، بررسي و تصويب پيشنهادهاي كميته هاي انجمن درباره وب سايت را به عهده داشته است.

مهناز مهاجر زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *