شماره دوم

شماره دوم (مدیریت دانش)

فهرست مطالب شماره دوم شناسه (ویژه نامه مدیریت دانش)

گزیده و گذرا از مدیریت دانش

سخن سردبیر

مدیریت دانش و جایگاه ما

دریچه

گزیده و گذرا از مدیریت دانش

تراوش

یازده خطای مهلک در مدیریت دانش

یک بشقاب غذای سالم برای سازمان

دانشِ مشتری: چرا و چگونه؟

گپ و گفت

حرفه مندان دانش شناسی بیشتر به دنبال دانش عینی بوده اند: گفتگو با مهندس محمد امیر نیکجو

نقش حرفه مندان دانش شناسی در فرآیند مدیریت دانش مورد غفلت واقع شده است: گفتگو با خانم دکتر عباسی

در گفتگو با دکتر لگزیان: حرفه مندان دانش شناسی می توانند به مدیران دانش تبدیل شوند

حرفه مندان دانش شناسی از دانش ضمنی برای کسب دانش صریح استفاده کرده اند: گفتگو با خانم دکتر پریرخ

تازه ها

گزارشی از همایش مدیریت دانش در اهواز

آشنایی با گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

گزارش فعالیتهای انجمن (شاخه خراسان)

گوشه و کنار از اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی

گوناگون

فهرست همایش‌ها، سخنرانی‌ها و کارگاه‌های مدیریت دانش در ایران

خاطرات

دوچرخه های طلایی

نیشخند

پیرِ ما و مدیریت دانش

 گالری تصاویر

گالریکاریکاتورهای مدیریت دانش

گالری کتاب های مدیریت دانش

گالری تصاویر همایش مدیریت دانش در اهواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.