کتابدار کولبر

گپ و گفت با کتابدار کولبر: تجربه ترویج کتابخوانی در اجتماع

  گپ و گفت با کتابدار کولبر: تجربه ترویج کتابخوانی در اجتماع تاریخ مصاحبه:  13/11/1398 مکان مصاحبه: کتابخانه مرکزی مشهد مصاحبه‌کننده: دکتر محمد زره‌ساز پیاده‌ساز: اسراء زره‌ساز سید احمد حسینی …

Read More