Sanaatjoo issu05

در گفتگو با دکتر صنعت جو: تغییر عنوان رشته و تغییر در سرفصل‌ها و دروس آن باید چگونه باشد؟

در گفتگو با دکتر صنعت جو: تغییر عنوان رشته و تغییر در سرفصل‌ها و دروس آن باید چگونه باشد؟ معرفی دکتر اعظم صنعت جو دارای مدرک کارشناسی کتابداری از دانشگاه …

Read More
kafashan issu01

گپ و گفتي با آقاي كفاشان : “کارآفرینی، مهارتی ارزشمند و ماندگار”

گپ و گفتی با آقای کفاشان: “کارآفرینی، مهارتی ارزشمند و ماندگار” در حاشيه برگزاري مجموعه كارگاه‌هاي كارآفريني در انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) توسط دكتر عليرضا حداديان …

Read More
dayani issu03

در گفتگو با دکتر دیانی: شرط اساسی اجرای آئین نامه انتشار مجله ها، اجرای کامل آن برای همه مجله هاست

در گفتگو با دکتر دیانی: شرط اساسی اجرای آئین نامه انتشار مجله ها، اجرای کامل آن برای همه مجله هاست فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، اولین مجله‌ علمی-پژوهشی در رشته …

Read More
farajpahloo issu03

در گفتگو با دکتر فرج پهلو: انتشار مجله ها بصورت الکترونیکی، تبدیل تهدید به فرصت است

در گفتگو با دکتر فرج پهلو: انتشار مجله ها بصورت الکترونیکی، تبدیل تهدید به فرصت است مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، مجله‌ای مهم برای استادان، اعضای هیئت علمی و …

Read More