21

گزارش فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)1395

گزارش فعالیت‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان)1395 انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (شاخه خراسان) همچون سال‌های گذشته تلاش‌هایی را در راستای خدمت به حرفه و پویاسازی فضای علمی …

Read More