نوظهور

زمینۀ نوظهور علم اطلاعات در جستجوی هویت و پارادایم مناسب: مصاحبه با پرفسور شالینی اورس

زمینۀ نوظهور علم اطلاعات در جستجوی هویت و پارادایم مناسب:  مصاحبه با پرفسور شالینی اورس[1] مترجم: پریناز بابایی[2] پروفسور شالینی اورس[3] یک عضو هیئت علمی[4]، متخصص اطلاعات[5]، مؤسسه‌ساز[6] مشهور و …

Read More
کتابدار کولبر

گپ و گفت با کتابدار کولبر: تجربه ترویج کتابخوانی در اجتماع

  گپ و گفت با کتابدار کولبر: تجربه ترویج کتابخوانی در اجتماع تاریخ مصاحبه:  13/11/1398 مکان مصاحبه: کتابخانه مرکزی مشهد مصاحبه‌کننده: دکتر محمد زره‌ساز پیاده‌ساز: اسراء زره‌ساز سید احمد حسینی …

Read More