تاریخ شفاهی کتابداری، کتابخانة‌ ملی انگلستان

بررسی طرح‌های تاریخ شفاهی کتابداری و اطلاع‌رسانی (۲) «تاریخ شفاهی کتابداری، کتابخانة‌ ملی انگلستان»   پیمانه صالحی[1] نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی   تأسیس کتابخانة بریتانیا[2] (کتابخانة‌ ملی انگلستان)، به …

Read More