header001

نظام‌نامه نشريه شناسه

نشريه الكترونيكي انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

مقدمه

جامعه متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی (از این پس در این سند: رشته) در ایران دارای مجله‌های متعدد است. مجله‌هایی با درجه‌های «علمی-پژوهشی»، «علمی-ترویجی» و «بدون درجه» منتشر می‌شوند که هدف آن‌ها انتشار یافته‌های علمی، مقاله‌ها و گزارش‌های پژوهشی رساله‌ها و پایان‌نامه‌هاست. مشکلات، دشواری‌ها، نیازمندی‌ها و خواسته‌های علمی-حرفه‌ای مرتبط با متخصصان و حرفه‌مندان، فعالیت بیشتر نشریه‌های الکترونیکی را ضروری می‌کند. این نوع نشریه‌ها که جایگاهی بین مجله‌های علمی و مجله‌های خبری دارند، می‌توانند زمینه را برای انتشار دیدگاه‌ها، عقاید، اندیشه‌ها و... متخصصان (دانشگاهیان و حرفه‌مندان) فراهم سازند. با این باور که نشریه‌های الکترونیکی می‌توانند مخاطبان و تأثیرگذاری خاص خود را داشته باشند، نشریه الکترونیکی شناسه ( از این پس در این سند: نشریه) توسط انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (از این پس در این سند: انجمن) و با همکاری شاخه خراسان منتشر میشود. این نشریه به‌منظور رصد وضعیت جامعه علمی رشته و بررسی تحولات رشته پایه‌گذاری شده و بعد از این به عنوان نشریه رسمی انجمن منتشر میشود.

شیوه‌نامه ارزیابی، داوری و ویرایش ترجمه‌ها در نشریه الکترونیکی شناسه

نشریه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

مقدمه

بر اساس نظام‌نامه نشریه شناسه، یکی از اهداف این نشریه «پرداختن به موضوع‌های نو، مهم و اساسی جامعه علمی رشته» است. نشریه‌ شناسه برای دستیابی به این هدف، علاوه بر پذیرش و انتشار مقاله‌های تألیفی، به نشر ترجمه آثار منتشرشده به زبان‌های دیگر نیز می‌پردازد. بنابراین بخشی از مطالب هر شماره را ترجمه مقاله‌ها و مطالب مرتبط با موضوع آن شماره، تشکیل می‌دهد.

این شیوه‌نامه در چهار بخش، راهنمای مسئولان نشریه، داوران، ویراستاران ترجمه‌ها، و مترجمان خواهد بود. در بخش اول، اصول کلی ارزیابی، داوری، و ویرایش ترجمه‌ها شرح داده می‌شود؛ بخش دوم، شیوه ارزیابی و درجه‌بندی ترجمه‌ها را نشان می‌دهد؛ بخش سوم، اصول و معیارهای کلی ترجمه‌ها برای انتشار در نشریه شناسه را ارائه می‌کند؛ و بخش چهارم، راهنمای مترجمان در نگارش و تنظیم ترجمه‌ها خواهد بود.