header001

یازده خطای مهلک در مدیریت دانش

Naseri issu02هدف این مقاله توجه به مجموعه ­ای از خطاهای فراگیر در مدیریت دانش است. این بازتاب­ها براساس مشاهدات نویسندگان یا شرکت در بیش از صد پروژه مدیریت دانش توسط نویسنده مطرح شده است. این مقاله بر خطاهای بنیانی متمرکزاست که اگر اصلاح نشده رها شوند، از گسترش دانش اصیل و موثر ممانعت به عمل می‌آورند. خطاهایی که با مفهوم خود دانش مرتبطند هستند، این که چطور دانش در برنامه­ های سازمانی درک می­‌شود و چطور این ادراک مانع مدیریت دانش خواهد شد.

تغییر نام رشته: نظری بر پژوهش ها و دیدگاه اعضای هیأت علمی

Beglui issu01چكيده

 تغییر بخشی از زندگی انسان است. این تغییر در همه جوانب زندگی رخ می‌دهد که یکی از آنها، تغییر و دگرگونی در حوزه‌های علمی است. تغییر نام یا عنوان رشته که به تازگی از "کتابداری و اطلاع‌رسانی" به "علم اطلاعات و دانش‌شناسی" صورت پذیرفته است نیز در همین راستا انجام گرفته است. بر همین اساس می‌توان با بررسی پژوهش‌ها و دیدگاه‌‌هایی که در این زمینه منتشر شده است، چارچوبی برای پیگیری و مقایسه این نتایج و دیدگاه‌ها فراهم آورد. این نوشتار بر آن است تا با مروری اجمالی بر پژوهش‌ها یا مقاله‌هایی که در این زمینه در ایران انجام شده است، تصویری کلی از آنچه اعضای هیئت علمی به منزله پیشکسوتان و راهبران حرفه مطرح کرده‌اند، ایجاد نماید. این کار با مروری اجمالی و تلخیصی از دیدگاه‌های استادان و اعضای هیئت علمی که در خبرگزاری‌ها، گروه‌های بحث الکترونیکی و وب‌سایت‌ها منتشر شده است، تصویری کلی از این دیدگاه‌ها انجام گرفته است. در پایان با نتیجه‌گیری کلی از این دیدگاه‌ها و پژوهش‌ها، توصیه‌هایی برای جامعه علمی درباره فعالیت‌های مورد انتظار پس از این تغییر ارائه می‌گردد.

پژوهشی درباره میزان و چگونگی شناخت دانشجویان نسبت به رشته naseh issu01

چکیده

 جوامع امروزی بیش از پیش به اطلاعاتی نیازمند است که در فرایند تولید دانش قرار گیرد و به وسیله آن ارزش افزوده تولید نماید. حرفه کتابداری یکی از مهمترین ایجاد کنندگان زمینه های گوناگون در جهت بهره‌گیری هرچه بیشتر از اطلاعات است. این حرفه نه تنها در امر شناسایی و ذخیره اطلاعات مهارت دارد، بلکه با سازماندهی علمی، زمینه بازیابی سریع و مرتبط را فراهم آورده و همچنین با تأمین اطلاعات مورد نیاز محققان گام‌های مهمی در جهت باز تولید آن برداشته است. در نتیجه حرفه کتابداری حرفه ای ارزشمند و ضروری برای جوامع امروز است. هدف این پژوهش باتوجه به تاکید بر ارزشمندی حرفه در متون مختلف، بررسی میزان و چگونگی شناخت و علاقمندي دانشجویان نسبت به رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عواملی است که می‌تواند برآن تاثیرگذار باشد.

صفحه7 از7