sarafzade2

ارتباطات علمی در فضای مجازی؛ ضرورت حضور پژوهشگران در وب اجتماعی

  ارتباطات علمی در فضای  مجازی؛ ضرورت حضور پژوهشگران در وب اجتماعی چکیده در دنیای مجازی امروز ابزارهای بسیاری برای تسهیل ارتباطات علمی به وجود آمده‌اند. این ابزارها تبادل علمی …

Read More
Dr.Zerehsaz

انجمن و کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

 انجمن و کارآفرینی در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران با تغییر عنوان رشته از کتابداری به علم اطلاعات و دانش‌شناسی انتظار می‌رفت تا زمینه اشتغال دانش‌آموختگان رشته، علاوه بر …

Read More
zerehsaz

کارزار سواد اطلاعاتی: تعهدی برای داشتن زندگی باکیفیت

کارزار سواد اطلاعاتی: تعهدی برای داشتن زندگی باکیفیت زمانی‌که پیشنهاد اختصاص یک شماره از نشریه الکترونیکی شناسه به موضوع «سواد اطلاعاتی» را به شورای سیاست‌گذاری نشریه ارائه کردم، برخی از …

Read More