kosari

فرایند سواد اطلاعاتی در حیطه علوم سلامت

فرایند سواد اطلاعاتی در حیطه علوم سلامت فرآیند سواد اطلاعاتی عبارت است از: مجموعه­‌ای از توانمندی‌­های یکپارچه و مشتمل بر کشف اندیشمندانۀ اطلاعات، درک چگونگی تولید و ارزش­‌گذاری اطلاعات، و …

Read More
NARIMAN2

سواد اطلاعاتی سبز: پیوندی میان آموزه‌های زیست‌محیطی و اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی سبز: پیوندی میان آموزه‌های زیست‌محیطی و اطلاعاتی مقدمه بحران‌های زیست‌محیطی به یکی از نگرانی‌های اصلی بشر در قرن 21 تبدیل شده‌ است. بیابان‌زایی، آلودگی آب­‌های­ سطحی و زیر‌زمینی …

Read More
MOHSENI01

انجمن علمی و جامعۀ علمی: سیاست‌ها، راهبردها، و شاخص‌های ارزیابی و تعامل (با تاکید بر انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران)

انجمن علمی و جامعۀ علمی: سیاست‌ها، راهبردها، و شاخص‌های ارزیابی و تعامل (با تاکید بر انجمن علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران) پیشنهاد نگارش این یادداشت انتقادی زمانی مطرح شد که …

Read More
soleimanipoor012

آمیختگیِ سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی

آمیختگیِ سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی  سواد اطلاعاتی، در ساده‌ترین تعریف، مهارت «استفاده از اطلاعاتِ درست» و «استفادهٔ درست از اطلاعات» است. تفکر انتقادی نیز در تعریفی ساده، مهارت «درستْ …

Read More
moderamani001

سواد اطلاعاتی از نگاه یک مدیر با تجربه: مصاحبه با سرکار خانم پروانه مدیر امانی مدرس موفق سواد اطلاعاتی

سواد اطلاعاتی از نگاه یک مدیر با تجربه: مصاحبه با سرکار خانم پروانه مدیر امانی مدرس موفق سواد اطلاعاتی مصاحبه‌کنندگان: دکتر رحمان معرفت[1]، آتوسا شیدفر[2]، فهیمه علی‌رضایی[3] پیش درآمد   …

Read More