شیوه نامه ارزیابی مطالب ترجمه

چاپ

شیوه‌نامه ارزیابی، داوری و ویرایش ترجمه‌ها در نشریه الکترونیکی شناسه

نشریه انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

مقدمه

بر اساس نظام‌نامه نشریه شناسه، یکی از اهداف این نشریه «پرداختن به موضوع‌های نو، مهم و اساسی جامعه علمی رشته» است. نشریه‌ شناسه برای دستیابی به این هدف، علاوه بر پذیرش و انتشار مقاله‌های تألیفی، به نشر ترجمه آثار منتشرشده به زبان‌های دیگر نیز می‌پردازد. بنابراین بخشی از مطالب هر شماره را ترجمه مقاله‌ها و مطالب مرتبط با موضوع آن شماره، تشکیل می‌دهد.

این شیوه‌نامه در چهار بخش، راهنمای مسئولان نشریه، داوران، ویراستاران ترجمه‌ها، و مترجمان خواهد بود. در بخش اول، اصول کلی ارزیابی، داوری، و ویرایش ترجمه‌ها شرح داده می‌شود؛ بخش دوم، شیوه ارزیابی و درجه‌بندی ترجمه‌ها را نشان می‌دهد؛ بخش سوم، اصول و معیارهای کلی ترجمه‌ها برای انتشار در نشریه شناسه را ارائه می‌کند؛ و بخش چهارم، راهنمای مترجمان در نگارش و تنظیم ترجمه‌ها خواهد بود.

 

۱. ارزیابی، داوری و ویرایش

ترجمه‌های دریافتی نشریه شناسه، بر اساس مراحل زیر بررسی و ارزیابی، و در صورت برخورداری از صلاحیت‌های اولیه، ویرایش و منتشر می‌شوند:

۱.۱. ارزیابی اولیه

دبیر بخش ترجمه، اطلاعات هر یک از ترجمه‌های دریافتی را در جدول‌‌هایی مانند جدول‌‌ زیر وارد می‌کند و بر اساس معیارهای کلی ترجمه‌های مجله شناسه، که در پایان همین شیوه‌نامه آمده است، آن‌ها را ارزیابی می‌کند. سپس جدول‌ها را همراه با متن اصلی و ترجمه مقاله‌ها، برای ارزیابی‌ و تصمیم‌گیری نهایی، به سردبیر می‌دهد.

نمونه جدول ارزیابی اولیه یک ترجمه:

فرم ورود اطلاعات و ارزیابی اولیهٔ ترجمه‌های رسیده به مجله شناسه

عنوان مقاله اصلی

Criteria for Effective Authentic Personal Branding for Academic Librarians in Universiti Sains Malaysia Libraries

عنوان ترجمه

معیارهای برندسازی شخصی معتبر و مؤثر برای کتابداران دانشگاهی در کتابخانه‌های دانشگاه سینز مالزی

نویسنده یا نویسندگان اصلی

Rosnani Ahmad, Laili Hashim, Norasiah Harun

جایگاه حرفه‌ای نویسنده اصلی

اعضای هیئت علمی مدیریت اطلاعات، دانشگاه صنعتی مارا، پردیس پردانا پانکوک، شاه‌عالم، سلانگور، مالزی

مترجم یا مترجمان

حمیده جعفری پاورسی

جایگاه حرفه‌ای مترجم یا مترجمان

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگا