header001

khosravi issu01

کارگاه‌های کارآفرینی در یک نگاه: "کارآفرینی: از ایده تا اجرا"

از موارد قابل توجهی که در گروه بحث در ارتباط با شرایط شغلی کتابداران بحث می‌شود، کم بودن درآمد کتابداران و روزمرگی کتابداران در محل کار است که یکی از مهمترین دلایل این موضوع شرایط اقتصادی در کشور ماست. بدون شک با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی درر کشور، نباید بیش از این از سازمان‌های مرتبط و در رأس آن‌ها  دولت انتظار داشت که بخواهند یا حتی بتواند در این رابطه اقدامی شایسته انجام دهددر این مواقع که اغلب کارمندان کتابخانه‌ها (کتابداران) با کمترین تشویق و انگیزه از جانب مدیران سازمان مادر روبرو هستند، بی‌شک گوشه‌گیری، خستگی هر روزه و "انجام فعالیت به امید دریافت حقوق آخر ماه" بیش از همه شرایط را برای خود ما کتابداران سخت‌تر می‌کند و در نهایت حرفه، رشته و شرایط ما را به سوی نابودی می‌کشاند. درچنین شرایطی است که کتابداران باید به خود بیایند تا خود، سرنوشتشان را در دست بگیرند. در همین راستا با پیش بینی چینین شرایطی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران-شاخه خراسان سلسله کارگاه‌های کارآفرینی ترتیب داده است که از روز 5شنبه 23 آذرماه، نخستین مرحله از این کارگاه ها برگزار شد.مجموعه کارگاه های کارآفرینی از ایده تا اجرا توسط دکتر علیرضا حدادیان "عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهدو مجتبی کفاشان "دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهدانجام پذیرفت. به همین مناسبت، خلاصه ای از کارگاه های برگزار شده توسط این دو بزرگوار به شرح زیر معرفی می گردد

naseri issu01

فعاليت سال اول دور چهارم انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران (شاخه خراسان) در یک نگاه

چهارمین دور از فعالیت های انجمن شاخه خراسان پس از تعیین اعضای هیات مدیره و تشکیل کمیته هاي آن با سرلوحه قرار دادن شعار "با هم برای همه" با رویکردی متفاوت تر از پیش، از خرداد ماه سال جاری (1390) آغاز به کار کرد. این فعالیت ها که به دنبال نشستهای پی در پی اعضای هیات مدیره انجمن و تصمیم ­گیری ­ها و رای زنی­ های بسیار شکل گرفت را می توان در پنج گروه عمده جای داد.

گروه اول به برگزاری همایش ­ها اشاره دارد که نخستین نمود عینی آن برگزاری همایش با شکوه "از کتابداری تا دانش شناسی" در 26 مهرماه بود. این همایش که با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانشجويان ورودی جديد با رشته و پاسخ به چرایی های تغییر نام آن برگزار شده بود با  همراهی گروه های زیادی از اساتید، مدیران گروه ها، کتابداران و دانشجویان سه دانشگاه فردوسی مشهد، امام رضا(ع) و پیام نور همراه بود. عمده برنامه­های این همایش را سخنرانی اساتید رشته "آقای دکتر فتاحی، آقای دکتر دیانی، خانم دکتر انصاری"، دانشجویان دکتری و پرسش و پاسخ با حضور مدیران گروه ها در قالب پنل تشکیل می­ داد.

 

mohajerzade issu01

فعالیت كميته امور تخصصي انجمن شاخه خراسان

فعاليت ها و وظايف كميته امور تخصصي انجمن كتابداري ايران- شاخه خراسان به طور كلي شامل ايجاد، نگهداري بروز رساني وب سايت انجمن كتابداري خراسان (http://ilisa-khorasan.ir)، همکاری با ساير کمیته هاي انجمن (انتشار نشريه الکترونیکی انجمن، اطلاع رساني در مورد دوره ها و كارگاههاي آموزشي، برگزاري همايش ها و ... ) و انجام ساير امور تخصصي ارجاعي به كميته است. 

sharif issu01

داستان پاييزه و زمستانه کمیته آموزش

در برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران پنج حوزه هدف مشخص شده است. این حوزه های هدف عبارتند از:1. رهبری، حمایت و تاثیر گذاری 2. آموزش 3. پژوهش 4. آگاهی رسانی و 5. ارتباط و تعامل. آموزش از آن جهت اهمیت یافته است که "اعضای انجمن، هویت محتوایی و پایه های قدرت آن محسوب می شوند" و "ارتقا سطح دانش و مهارت جامعه حرفه ای اعم از عضو و غیر عضو مورد توجه انجمن است". در این راستا نخصتین راهبرد در حوزه هدف آموزش - یعنی برنامه ریزی جهت ارائه آموزش های غیررسمی به افراد عضو و غیرعضو به منظور ارتقاء و روزآمدسازی دانش و مهارت های مورد نیاز کتابداران و اطلاع رسانان - از طریق برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تحقق می یابد (پریرخ، شریف، 1390). کمیته آموزش انجمن در دوره چهارم برنامه ای برای شش ماه دوم سال 1391 در قالب 7 کارگاه آموزشی به طور متوسط هر ماه دو کارگاه، تدوین کرد و به اجرا گذاشت. نخستین کارگاه آموزشی انجمن در 25 آبان ماه کلید خورد و آخرین کارگاه آموزشی - کارگاه کارآفرینی از ایده تا اجرا: 5. مهارت های مدیریت و سرپرستی برای کتابداران - با هدف گردهم آیی و افزایش گستره مخاطبان به صورت همایشی یک روزه در تاریخ 13 اسفند ماه برگزار شد.

صفحه4 از4