header001

ketabgozare azam issu01

ما در برابر دیگران چه کم داریم؟

واقعیتش ما دیگر حالمان بهم خورد از بس ضجه و ناله و بی اعتمادی در این جماعت کتابداران و کتابگذاران دیدیم! مدام گله و شکایت از خدا و خلقش که وای چرا ما هل داده شده ایم در این رشته؟ چرا این درسها را می خوانیم؟ چرا کار گیرمان نمی آید؟ چرا محیط کارمان بدینگونه است؟ چرا خلق الله اینگونه به ما نگاه می کنند؟ چرا ته جیبمان سوراخ است؟ و هزاران چرای دیگر... خواستیم برای یک بار هم شده این موضوع را در این نوشته حلاجی کنیم و ببینم که ما در برابر دیگران چه کم داریم که اینگونه می نالیم و زمین و زمان را به بدگمانی خود آلوده کرده ایم؟! برای این منظور و برای اینکه ذهن دانشجویان جدیدالورود نیز با موضوع آشنا شود، مهم ترین گلایه های مطرح شده توسط این جماعت مطرح و به آنها پاسخ داده می شود:

گلایه های کتاب

ketabgozare azam2 issu01

نمي دونم كه كتاب چرا غريبه همه جا نديده حيووني انگاري به جز جور و جفا
شب پيش اومده بود تو خوابم و ضجه مي زد توی ناله هاش می گفت نکن تو هم منو رها
هوو از بس كه برام پيدا شده ذله شدم همه انگاري شدن يك باره بي مهر و وفا

صفحه2 از2