header001

مرور خاطرات مشهد با یکی از فرهیختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی جناب آقای سیدکاظم حافظیان رضوی

Hafeziyan issu06آقای سید کاظم حافظیان رضوی نامی آشنا برای حرفه‌مندان و اهالی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران است. کتابداری از خطه خراسان و زاده شهر مشهد که سال‌ها به خدمت در کتابخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌هایی همانند انستیتو علوم تغذیه ا